" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya."

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya."}
 • +{"ca"=>"Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya."}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya."}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya."}

Cos

 • +["

  Que el Conservatori del Litoral de Catalunya sigui un organisme públic independent, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar, amb finançament adscrit i assignació de recursos finalistes procedents de la taxa turística, i que es creï per Llei seguint el model francès del Conservatoire du littoral et les rivages lacustres.

  Optar per l’Alternativa 1 de les analitzades i descartar la 4, que dilueix el Conservatori dins l’ANC.

  "]
 • +["<p>Que el Conservatori del Litoral de Catalunya sigui un organisme públic independent, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar, amb finançament adscrit i assignació de recursos finalistes procedents de la taxa turística, i que es creï per Llei seguint el model francès del Conservatoire du littoral et les rivages lacustres.</p><p>Optar per l’Alternativa 1 de les analitzades i descartar la 4, que dilueix el Conservatori dins l’ANC.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Que el Conservatori del Litoral de Catalunya sigui un organisme públic independent, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar, amb finançament adscrit i assignació de recursos finalistes procedents de la taxa turística, i que es creï per Llei seguint el model francès del Conservatoire du littoral et les rivages lacustres.

  Optar per l’Alternativa 1 de les analitzades i descartar la 4, que dilueix el Conservatori dins l’ANC.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Que el Conservatori del Litoral de Catalunya sigui un organisme públic independent, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar, amb finançament adscrit i assignació de recursos finalistes procedents de la taxa turística, i que es creï per Llei seguint el model francès del Conservatoire du littoral et les rivages lacustres.</p><p>Optar per l’Alternativa 1 de les analitzades i descartar la 4, que dilueix el Conservatori dins l’ANC.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes en Acció de Catalunya
Versió creada el 28/10/2022 14:15