" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Veure les fases

Canvis a "El Conservatori del Litoral ha de ser un organisme independent i s'ha de constituïr D'IMMEDIAT"

Versions

Versió 1

Avatar: Marta Ollich i Castanyer Marta Ollich i Castanyer
28/10/2022 18:30
Versions 1 Torna a la proposta