" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

Distribució instalacions

16/05/2023 13:20  
Rebutjada

Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt les instal.lacions i no concentrar-les I fer-les mes a prop d’on hi ha mes consum.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El PLATER definirà les zones d'aptitud per a la implantació de les energies renovables amb l'aplicació d'uns criteris homogenis per tot el territori, considerant les seves característiques i especificitats i prioritzant l'eficiència del sistema i la protecció del territori. La disponibilitat del recurs també serà un factor clau i prioritari en la definició d'aquestes zones. Per aquest motiu, la proximitat als punts de consum no es considerarà com a criteri principal, ja que on hi hagi disponibilitat de recurs no té per què coincidir amb on estigui la demanda. No obstant això, en la mesura del possible, s'afegirà un criteri d'ubicació d'acord amb la demanda per tal de distribuir aquesta generació d'una manera més uniforme, equilibrada i més a prop de la demanda.

Llistat d'adhesions

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body

Referència: II-PROP-2023-05-86846
Versió 3 (de 3) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater/f/3774/proposals/86846/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater/f/3774/proposals/86846/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Riquincua

és l'objectiu, especialment amb la fotovoltaíca, que és més uniforme a tot el país. Amb l'eòlica és diferent, atès que cal un minim de quantitat i qualitat de vent per que sigui rendible.

Crec que el plantejament es erroni. Si dius que la energia ha de ser rendible es perquè ha de ser negoci per algú i crec que no ha de ser l’objectiu que alguns pocs es lucrin a costa de malmetre rls paisatge i la fauna.

Bé. tot són punts de vista. Crec que s'ha de donar impuls a l'autoconsum i cal trobar fórmules de participació colectiva en els grans projectes de renovables, pero la realitat és que els costos de la transició energètica, segons la PROENCAT 2050 pugen 85.000 milions d'euros.
El pol quimic de Tarragona, la feina de 30.000 persones, no funciona amb installations en teulades, ni una factoria de manufactura o qualsevol central logística o la SEAT, per posar uns exemples.
Cal trobar fórmules de control que trenquin amb situacions oligopolístiques, participatives, etc, etc, etc... però fer la transició energètica és quelcom molt complex.
Jo prefereixo que els recursos limitats (85.000 M) de l'administració els destini a educació i a sanitat pública, que a fer xarxa o posar plaques i aerogeneradors.
Una certesa és que el pitjor enemic del paisatge i de la fauna és i serà el canvi climàtic. et recomano l'informe de Greenpeace que fa referencia a renovables i canvi climàtic.

Greenpeace dona suport a les energies renovables. Primer parla de fer canvi en el consum, segon,panells fotovoltaics i autoconsum ( que aquí a Espanya durant molts anys ha sigut una quimera, no es pot oblidar)
I tercer.. aerogeneradors amb la seva implicació en la fauna .
Ara bé.. remarca la importància de fer un estudi previ sobre la seva repercussió.. vols dir que aquests estudis s'estan fent de manera exhaustiva? Vols dir que no hi ha massa pressa per tirar-ho tot endavant i les conseqüències ja les veurem més tard??
Jo pregunto, molta energia verda.. però que ens quedarà de natura, de fauna?
Cal fer les coses amb seny, qui fa els estudis.. les mateixes empreses, ecologistes independents...
No tot si val !!

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...