" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 37
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...