" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 8
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Esmena
En avaluació
Are you looking for a luxurious and professional escort in Gurgaon? Welcome to the Gurgaon...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
  • Creat el
    29/05/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.