" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
  • Creat el
    03/06/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 0
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
  • Creat el
    03/06/2023
  • 5
  • Número de comentaris: 0
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...