" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...