" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 38
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0