" class="part-icon-bars">

Segona consulta ciutadana sobre el projecte reglamentari de desenvolupament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 01/09/2019 - 30/09/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  05/07/2019 - 25/07/2019

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer els seves aportacions.

 2. 2
  01/09/2019 - 30/09/2019

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar.