" class="part-icon-bars">

Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Procés participatiu per a l'adaptació del marc normatiu vigent a la Convenció de Nova York

Fase 1 de 2
Participació 15/07/2020 - 15/10/2020
Fases del procés

Canvis a "Explicitar tots els criteris mitjançant els quals en la pràctica es priva una persona de prendre decisions vinculants sobre la seva vida."

Versions

Versió 1

Avatar: ActivaMent Catalunya Associació ActivaMent Catalunya Associació
14/10/2020 18:11
Versions 1 Torna a la proposta