" class="part-icon-bars">

Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Procés participatiu per a l'adaptació del marc normatiu vigent a la Convenció de Nova York

Fase 1 de 2
Participació 15/07/2020 - 15/10/2020
Fases del procés

Canvis a "Eliminar el concepte discriminatori de "capacitat natural" i donar suport sempre l'exercici de la capacitat jurídica universal"

Versions

Versió 1

Avatar: Hernán María Sampietro Hernán María Sampietro
15/10/2020 18:01
Versions 1 Torna a la proposta