" class="part-icon-bars">

Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Procés participatiu per a l'adaptació del marc normatiu vigent a la Convenció de Nova York

Fase 1 de 2
Participació 15/07/2020 - 15/10/2020
Fases del procés

Canvis a "Restringir el supòsit de "conflicte d'interessos" -no recollit al CG1- i retenir de manera genèrica els “d’abús i influència indeguda", per evitar..."

Versions

Versió 1

Avatar: ActivaMent Catalunya Associació ActivaMent Catalunya Associació
15/10/2020 18:29
Versions 1 Torna a la proposta