" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Avançar en la garantia dels drets laborals ja reconeguts a través d’actuacions vinculades a la Inspecció de Treball de Catalunya

23/11/2020 19:18  

Encara que la ratificació del Conveni 189 de l’OIT és una qüestió que depèn de l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya pot desplegar diferents mecanismes per garantir el compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals i els drets laborals ja reconeguts, entre els quals destaquen tots aquells vinculats a l’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya.

En concret, es proposen diferents mecanismes o vies per impulsar i millorar l’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya en aquest àmbit:

-         Bústia Col·labora: la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) disposa d’un formulari telemàtic que qualsevol persona pot emplenar i enviar sense l’obligació d’incloure cap dada personal per denunciar irregularitats laborals. En concret, es proposa difondre la informació d’aquest mecanisme entre les persones que treballen en l’àmbit de cures i la llar. Aquesta bústia pot contribuir força a superar l’obstacle que suposa la inviolabilitat de la llar a l’hora de realitzar inspeccions en aquest espai, ja que un cop es fa una denúncia a la bústia es pot citar a aquestes persones perquè vagin a la ITC a exposar el seu cas.

-         Augmentar la detecció del treball submergit: desplegar mecanismes per detectar els treballs desenvolupats en el marc de l’economia submergida. Per exemple, en el cas concret del treball de cures i de la llar es pot fer a través del rastreig dels pagaments regulars efectuats per part de persones grans, en particular, a partir de la col·laboració del Departament d’Economia, que és l’organisme que disposa d’aquests tipus de dades. Tanmateix, es puntualitza que aquesta identificació no ha de traduir-se de manera directa en una sanció a les persones o famílies contractants, sinó en un assessorament inicial que els informi i els doni suport en la regularització d’aquest treball. Trobades relacionades:

[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
20 Octubre 2020
14:00 - 16:00
La segona sessió es realitzarà, de forma virtual, amb persones expertes en cures i conciliació de l'àmbit acadèmic, del teixit associatiu català i de les diferents administracions. L'objectiu d'aquesta segona sessió és pensar i coproduir propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació a partir de la diagnosi de la primera sessió. Per ampliar i enriquir aquesta sessió es recolliran també totes les propostes que ens faci arribar la ciutadania a través d'aquest portal (pestanya "Propostes en matèria de cures i conciliació"). Aquesta co-creacio de propostes es realitzarà al voltant de cinc eixos temàtics: Eix 1: Treball professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’equiparació de drets i la millora de les condicions laborals i de vida de les persones -en la seva majoria dones- que treballen de manera professional en l’àmbit de les cures i la llar (tant en l'àmbit privat com en el públic). Eix 2: Treball no professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la millora de les condicions de vida i la conquesta de drets de les persones que tenen cura d’altres persones dependents en l’entorn familiar.  Eix 3: Jornada laboral i teletreball. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la reforma de la jornada laboral i la regulació i/o ampliació del teletreball. Eix 4: Serveis públics - comunitaris. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat de les administracions públiques en la provisió de cures i l’impuls de nous serveis o espais que apuntin a una provisió de les cures més col·lectiva i comunitària. Eix 5: Actuacions dirigides a homes. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat dels homes en la provisió de cures. Es farà un retorn amb les propostes recollides a través del portal i les que sorgeixin de la sessió de treball.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79907
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79907/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79907/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...