" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
10/09/2020 13:48   0 comentaris
20 Octubre 2020
14:00 - 16:00
Nombre d'aportacions 59
Nombre d'assistents 42
Organitzacions assistents

Ateneu Cooperatiu de L'Hospitalet
Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona Barcelona Time Use Iniciative for HealthySociety Càtedra UNESCO: Dones, Desenvolupament i Cultures CatSalut
Comissions Obreres de Catalunya
Consell de Relacions Laborals
Consell Nacional Dones d'Espanya (CNDE)
Creación Positiva
Departament de Salut Ajuntament de Barcelona Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Diputació de Barcelona
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària
Direcció General d'Igualtat Generalitat de Catalunya Direcció General de Serveis Socials
Espai Barcelona Cuida
Fundació Aroa
La Confederació
Mujeres Pa'lante
Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats Oficina per a la Reforma Horària
Quotidiana cooperativa
SIAD Sant Joan Despí
Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados Sindihogar
SVS - Acció En Blau
UGT Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
ECOM
El Turó, Associació de Salut Mental
L'Eixam Associació de Dones d'Algemesí
Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

Referència: II-MEET-2020-09-395
Versió 8 (de 8) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2928/meetings/395/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2928/meetings/395/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Trobada privada Transparent

La segona sessió es realitzarà, de forma virtual, amb persones expertes en cures i conciliació de l'àmbit acadèmic, del teixit associatiu català i de les diferents administracions. L'objectiu d'aquesta segona sessió és pensar i coproduir propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació a partir de la diagnosi de la primera sessió. Per ampliar i enriquir aquesta sessió es recolliran també totes les propostes que ens faci arribar la ciutadania a través d'aquest portal (pestanya "Propostes en matèria de cures i conciliació").

Aquesta co-creacio de propostes es realitzarà al voltant de cinc eixos temàtics:

Eix 1: Treball professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’equiparació de drets i la millora de les condicions laborals i de vida de les persones -en la seva majoria dones- que treballen de manera professional en l’àmbit de les cures i la llar (tant en l'àmbit privat com en el públic).

Eix 2: Treball no professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la millora de les condicions de vida i la conquesta de drets de les persones que tenen cura d’altres persones dependents en l’entorn familiar. 

Eix 3: Jornada laboral i teletreball. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la reforma de la jornada laboral i la regulació i/o ampliació del teletreball.

Eix 4: Serveis públics - comunitaris. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat de les administracions públiques en la provisió de cures i l’impuls de nous serveis o espais que apuntin a una provisió de les cures més col·lectiva i comunitària.

Eix 5: Actuacions dirigides a homes. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat dels homes en la provisió de cures.

Es farà un retorn amb les propostes recollides a través del portal i les que sorgeixin de la sessió de treball.

Tapineria
Tapineria, 10
TROBADA EN LÍNIA

Acta de la trobada

Propostes relacionades:

Sistematització de la informació i recursos disponibles per les persones que tenen familiars dependents al seu càrrec
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Avançar en la garantia dels drets laborals ja reconeguts a través d’actuacions vinculades a la Inspecció de Treball de Catalunya
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Realització de recerques anuals sobre el treball de la llar i les cures
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Recursos de suport per a promoure la contractació justa de les persones que treballen en l’àmbit de les cures i la llar
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Campanyes de sensibilització i informació a la ciutadania
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Formació en atenció a les persones cuidadores dirigida als equips professionals dels serveis d’atenció bàsica
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Revisió de la prestació existent per la contractació de persones cuidadores en el marc de la “Llei de Dependència”
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Modificació del sistema d’acreditació d’empreses i entitats que ofereixen serveis de cura
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Recursos de suport per a la promoció del cooperativisme i les societats laborals
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Formació en gènere i discapacitat a equips que treballen en atenció directa a les persones i servei específic per a dones amb discapacitat
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Realització d’una anàlisi de les agències de col·locació i ETT per identificar aquelles que duen a terme males pràctiques
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Impuls de programes “xec-serveis”
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Formació i eines d’autocura
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Redistribució del treball de cures entre diferents agents socials a través del suport al tercer sector
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Impuls de l’Assistència Personal per a persones amb discapacitat com a mesura per erradicar l’economia submergida de les cures
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Enfortiment dels espais i grups de suport per a persones cuidadores de familiars dependents
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Dotació d’ajuts econòmics a les persones cuidadores de familiars dependents
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Millorar la informació de les residències a les famílies
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Reconeixement del treball de cures en el sistema públic de pensions
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles i desvinculats del mercat laboral
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Formació en noves tecnologies a les famílies cuidadores per disminuir la bretxa digital
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Revisió del marc conceptual de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Regulació i suport del teletreball
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Donar continuïtat al treball de sensibilització sobre transformació digital, conciliació i teletreball des de la perspectiva de gènere
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Promoure el model de treball per objectius per facilitar la conciliació
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Diagnòstic i planificació del teletreball a partir dels Plans d’Igualtat
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Promoció de la flexibilització horària
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Revisió del sistema de prestacions econòmiques perquè sigui compatible amb l’ocupació
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Promoure la corresponsabilitat del sector empresarial amb el treball de la llar i de les cures
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Elaborar una estratègia integral de cures
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Replicar projectes de base comunitària amb l'Administració Pública com a sòcia
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Suport econòmic a les entitats del tercer sector de l’àmbit de les cures
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Impulsar el model de cohabitatge de gent gran
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Replicar el model de “superilles” socials de Barcelona en altres territoris
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Replicar i ampliar el projecte Radars
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Foment dels grups de criança compartida
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Escoles gratuïtes i inclusives de 0-6 anys
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Impuls de serveis d'esport, lleure i oci accessibles per a persones amb discapacitat
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Xarxa de gradació de suports en habitatge protegit per a persones amb discapacitat per poder accedir a una vida independent
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Ampliació i reforç de les iniciatives relacionades amb la sensibilització i la formació
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Visibilització i difusió de nous models de masculinitat
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Desenvolupar estratègies de discriminació positiva per afavorir que els homes s’incorporin a feines tradicionalment feminitzades
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Impuls de polítiques públiques adreçades a homes des de les institucions referents en igualtat i feminismes
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
Fomentar la sol·licitud de permisos de paternitat i altres mesures de conciliació des del teixit empresarial
[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...