" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Aquesta proposta consisteix a elaborar una estratègia integral en l’àmbit de les cures, des d’una lògica interseccional i comunitària que faciliti, posteriorment, la construcció de polítiques públiques específiques.

Es relata que la Generalitat de Catalunya no disposa d’un pla o estratègia integral en l’àmbit de les cures. La Generalitat finança els Ajuntaments i entitats per desenvolupar projectes de diferent tipologia però no existeix una mirada unitària o transversal en aquestes polítiques i actuacions.

Aquesta estratègia ha de tenir diferents característiques. En primer lloc, ha de ser interseccional, atès que ha d’incloure els àmbits d’actuació relacionats amb les cures. En segon lloc, ha d’estar arrelada als territoris a través del treball conjunt amb els ens locals. I, per últim, ha de donar un fort pes a les actuacions comunitàries, ja que es considera que algunes de les iniciatives més interessants que existeixen en l’actualitat són iniciatives que han partit de la mateixa ciutadania. En aquest sentit, s’afegeix que és molt important que participin activament les persones que reben les cures en el disseny d’aquestes actuacions i polítiques.

També s’apunten dues propostes complementàries (o prèvies) a aquest pla: a) realitzar una campanya institucional per visibilitzar i donar valor al treball de cures (veure proposta 1.3); i b) tornar a realitzar l’Enquesta sobre l’ús del temps, per analitzar quines són les pràctiques i necessitats socials actuals (l’última edició és del 2011). 


Trobades relacionades:

[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
20 Octubre 2020
14:00 - 16:00
La segona sessió es realitzarà, de forma virtual, amb persones expertes en cures i conciliació de l'àmbit acadèmic, del teixit associatiu català i de les diferents administracions. L'objectiu d'aquesta segona sessió és pensar i coproduir propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació a partir de la diagnosi de la primera sessió. Per ampliar i enriquir aquesta sessió es recolliran també totes les propostes que ens faci arribar la ciutadania a través d'aquest portal (pestanya "Propostes en matèria de cures i conciliació"). Aquesta co-creacio de propostes es realitzarà al voltant de cinc eixos temàtics: Eix 1: Treball professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’equiparació de drets i la millora de les condicions laborals i de vida de les persones -en la seva majoria dones- que treballen de manera professional en l’àmbit de les cures i la llar (tant en l'àmbit privat com en el públic). Eix 2: Treball no professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la millora de les condicions de vida i la conquesta de drets de les persones que tenen cura d’altres persones dependents en l’entorn familiar.  Eix 3: Jornada laboral i teletreball. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la reforma de la jornada laboral i la regulació i/o ampliació del teletreball. Eix 4: Serveis públics - comunitaris. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat de les administracions públiques en la provisió de cures i l’impuls de nous serveis o espais que apuntin a una provisió de les cures més col·lectiva i comunitària. Eix 5: Actuacions dirigides a homes. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat dels homes en la provisió de cures. Es farà un retorn amb les propostes recollides a través del portal i les que sorgeixin de la sessió de treball.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79938
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79938/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79938/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...