" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum dels cicles formatius de grau bàsic dels ensenyaments de formació professional

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d'ordre per la qual s’estableix el currículum dels cicles formatius de grau bàsic dels ensenyaments de formació professional

Fase 2 de 2
Retorn 14/10/2023 - 14/12/2023
Fases del procés

Podeu consultar el document de retorn, on es fa un recull de les propostes fetes i una anàlisi.