" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica (educació primària, educació secundària obligatòria i cicles formatius de grau bàsic)

Fase 2 de 2
Retorn 08/05/2022 - 08/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de Decret per la qual es regula l’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

Aquest decret es fonamenta en el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’educació, i la normativa de desplegament.

La iniciativa d’elaboració del nou decret de currículum esmentat s’executa en els termes que estableix la legislació vigent, que inclou els apartats principals següents:

 • les competències clau
 • els descriptors del perfil de sortida
 • les competències específiques de cada àrea o matèria
 • els criteris d’avaluació corresponents
 • els sabers o continguts
 • les situacions d’aprenentatge
 • l’autonomia pedagògica dels centres educatius

El currículum, a més de ser un pla d’estudis sobre l’ordenació dels ensenyaments, és també una potent eina de futur per al desenvolupament integral de totes les persones en els seus aspectes cognitius, emocionals, afectius i relacionals. Un instrument per assolir una societat més justa i democràtica, cohesionada, equitativa que integri totes les persones i on sigui possible la igualtat d’oportunitats, amb una ciutadania crítica, activa i constructiva. 

La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI (Agenda 2030) el currículum de les etapes educatives de primària i ESO, mitjançant la garantia d’un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a partir de l’èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

Els objectius de la iniciativa són:

 • Consolidar un currículum competencial per a la millora de qualitat de l’aprenentatge.
 • Garantir en l’educació bàsica l’equitat i l’excel·lència i l’atenció inclusiva de l’alumnat.
 • Millorar el benestar de l’alumnat i les seves famílies.
 • Fomentar un coneixement transversal de les matèries.
 • Procurar un ensenyament més adaptat a les necessitats específiques de cada alumne.
 • Millorar la qualitat de la formació de l’alumnat en matèria de perspectiva de gènere. 
 • Reforçar l’esperit democràtic i crític de l’alumnat.

Preguntes per orientar les aportacions

 • Hi ha altres aspectes que haurien de ser desenvolupats i no ho estan al projecte actual? Quins?
 • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 • S’haurien de regular altres aspectes del currículum?


Podeu consultar l'esborrany del decret en l'apartat de Documents relacionats.

Propostes Veure tots (1)

Increment d'hores de religió a Primària i l'ESO.
Veure tots (1)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, associacions de famílies d’alumnes, etc.) i agents educatius (inspecció, serveis educatius, centres educatius secundària, universitats, etc.)
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Abril de 2022
Data de finalització 08 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-04-487

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-educacio-basica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-educacio-basica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

4

Participants

9

Seguidores

1

Comentaris

1

Propostes

7

Adhesions