" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret pel qual es modifica el Decret 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret pel qual es modifica el Decret 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/07/2022 - 28/08/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pretén recollir els suggeriments o les propostes que puguin fer la ciutadania i les entitats i col·lectius vinculats amb la seguretat viària de les carreteres i amb els seus usuaris vulnerables (vianants, ciclistes i motoristes)

Objectiu de la consulta

La consulta pretén recollir els suggeriments o les propostes que puguin fer la ciutadania i les entitats i col·lectius vinculats amb la seguretat viària de les carreteres i amb els seus usuaris vulnerables (vianants, ciclistes i motoristes) respecte els àmbits següents:
A) Ampliació de les vies objecte dels procediments de gestió de seguretat viària.
B) Adopció de procediments d’avaluació de la seguretat viària de les infraestructures viàries basats en el risc.
C) Incorporació del procediment d’inspecció específica de seguretat viària.
D) Adopció de mesures d’inspecció conjuntes de seguretat viària als trams d’infraestructuresviàries limítrofs amb túnels carreteres de la Xarxa transeuropea.
E) Adopció de mesures de protecció específica dels usuaris vulnerables de la via pública.

Preguntes per centrar les aportacions

  1. Considereu beneficiós que s’ampliï l’aplicació dels procediments de gestió de la seguretat viària a les autopistes i altres carreteres principals de la xarxa de la Generalitat?
  2. Al vostre parer, en quantes categories s’haurien de classificar les carreteres pel seu nivell de seguretat sobre la base dels resultats de l’avaluació de la seguretat de les carreteres del conjunt de la xarxa? Tingueu present que la Directiva (UE) 2019/1936 n’estableix un mínim de 3.
  3. Esteu d’acord amb que el programa de formació inicial per als auditors de seguretat viària inclogui aspectes relacionats amb els usuaris vulnerables i les infraestructures per a aquests usuaris?
  4. De quina manera creieu que els nous procediments de gestió de la seguretat viària previstos en la Directiva (UE) 2019/1936 poden contribuir a la millora de la seguretat viària de les infraestructures viàries?


Grups als quals s’adreça la consulta

Al conjunt de la ciutadania i organitzacions i especialment a:
1) Les entitats representatives dels diferents sectors que intervenen en l’àmbit de la seguretat viària (associacions i col·legis professionals). Concretament:
- Reial Automòbil Club de Catalunya RACC
- Asociación Nacional de Motoristas
- Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
- Prevenció d’Accidents de Trànsit PAT
- Federació Catalana de Ciclistes
- Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta
- FemBici
2) Les diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
3) Les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya).
4) El Servei Català de Trànsit.
5) Les entitats gestores de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Documentació addicional

Departament Departament de Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 27 de Juny de 2022
Data de finalització 28 de Agost de 2022
Referència: II-PART-2022-06-515

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-gestio-seguretat-viaria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-gestio-seguretat-viaria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

27

Seguidores