" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

#decretpescaturisme Modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/10/2022 - 13/11/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

Objectius de la iniciativa

Els objectius principals d'aquesta modificació són:

  • Facilitar la diversificació econòmica de l’activitat pesquera amb altres activitats complementàries vinculades amb la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola, i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals.
  • Garantir l’equilibri entre l’exercici de les activitats complementàries del sector pesquer i la protecció del medi ambient.
  • Simplificar el règim d’intervenció administrativa envers les activitats de turisme aqüícola i concedir una major estabilitat a la viabilitat de les empreses autoritzades.
  • Millorar la seguretat jurídica de les activitats complementàries del sector pesquer.
  • Adequar la normativa autonòmica a la nova regulació establerta en el Reial decret 239/2019, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions per al desenvolupament de l’activitat de pesca-turisme, que té per objectiu regular les condicions de seguretat marítima, de la navegació, de la vida humana en el mar i de la prevenció de la contaminació, tot això amb caràcter previ a desenvolupar activitats de pesca-turisme, i que cal fer arribar d’una manera més directa al sol·licitant, facilitant el coneixement per part del sector, dels requisits legal necessaris per desenvolupar activitats de pesca-turisme. 

Per a més informació consulteu el document annex i la normativa de referència:


Objectius de la consulta

Se sotmet a consulta pública prèvia la modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, que pretén ampliar la vigència de les autoritzacions per al turisme aqüícola, a petició del sector, i incorporar la nova bàsica estatal referent a l’activitat de pesca-turisme.

L’objectiu de la modificació proposada és, d’una banda, ampliar la vigència de les autoritzacions per al turisme aqüícola d’un a cinc anys, i d’altra banda, mantenir actualitzada la normativa aplicable a les activitats de pesca-turisme relativa a les condicions de seguretat marítima, de la navegació, de la vida humana en el mar i de la prevenció de la contaminació, previ a desenvolupar activitats de pesca-turisme. El primer punt sorgeix arran de les diferents reunions establertes en el marc d’un grup de treball amb el sector aqüícola, que reclama aquesta ampliació, per poder disposar de més estabilitat en el temps per a desenvolupar les activitats de turisme aqüícola per les quals se’ls autoritza, en relació, principalment, a la inversió i difusió d’aquestes.

 En aquest sentit, l’objectiu de la consulta és que transcorreguts prop de 9 anys des de la seva aprovació, poder recollir la opinió del sector i la societat sobre la problemàtica del Decret 87/2012, de 31 de juliol en relació a la vigència de les autoritzacions de turisme aqüícola i el marc normatiu estatal vigent, però també aprofitar per rebre aportacions i propostes sobre qualsevol altre aspecte que es considerés oportú millorar de la norma.

Període de la consulta

30 dies des de la seva exposició a Participa.gencat.

Grups als que s'adreça la consulta

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims considera que procedeix sotmetre a consulta pública prèvia aquest projecte a tota la ciutadania en general, per a que pugui tenir l’oportunitat d’expressar tot el que consideri adient respecte a aquesta iniciativa. Això no obstant, es considera adient convidar de forma directa a participar els representants del sector pesquer i aqüícola professional de Catalunya, en especial, la Federació Nacional de Contraries de Pescadors de Catalunya i la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre, així com aquelles persones que han sol·licitat autorització o han comunicat l’inici d’activitat des de l’aprovació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, així com llurs confraries de pescadors.

El que es decideix Autoritzacions per al turisme aqüícola
Qui hi participa La ciutadania en general i, en especial, representants cel sector pesquer i aqüícola professional de Catalunya
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General de Pesca i Afers Marítims
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Juliol de 2021
Data de finalització 23 de Agost de 2021
Referència: II-PART-2021-07-411

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-pesca-turisme/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-pesca-turisme/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Seguidores