" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Fases del procés

Flexibilitat en determinats llindars

16/11/2020 15:37  
Els ajuntaments han de poder determinar alguns casos puntuals en llocs dels seus municipis on, per raó d’interés públic, poder fer il·luminacions especials que sobrepassin els nivells de llum establerts en general. També poder fer il·luminacions especials de determinats elements o zones durant dies o hores determinades. És a dir, permetre sobrepassar alguns nivells en situacions especials i quantificar-ho.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79634
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/f/2965/proposals/79634/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/f/2965/proposals/79634/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (100.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En contra  

La normativa actual ja estableix uns excepcions més que notables per motivacions ben diverses per tal que puguin superar-se els llindars.

Carregant els comentaris ...