" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa té per objecte la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i se centra en els aspectes principals següents:

Objectiu de la consulta

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a:

 • La conveniència de disposar d’una única norma que reguli les instal·lacions i els aparells d’il·luminació pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, per tal de facilitar-ne la seva aplicabilitat.
 • La conveniència d’incorporar noves tecnologies d’il·luminació o nous criteris en els preceptes del Decret.
 • La utilitat de desenvolupar el procediment i criteris tècnics per a la gestió de les zones d’especial protecció envers la contaminació lumínica. Pros i contres de la seva implantació. Aspectes nous que cal introduir per tal d’assegurar la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn d’aquestes zones.
 • La manera de portar a terme el control lumínic de les grans instal·lacions d’il·luminació.
 • La utilitat de la norma catalana per a la reducció de la contaminació lumínica, concretant possibles aspectes de millora en el règim de prevenció i control.

Grups als quals s’adreça la consulta

La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i entitats.

De manera específica es considera important la participació de les entitats, col·lectius i sectors següents:

 • Administració local: ACM i FMC.
 • Associacions i col·legis professionals (enginyeria, biologia, ciències ambientals).
 • Entitats de Registre de Medi Ambient i Sostenibilitat que han reportat el seu interès en la contaminació lumínica.
 • Cel Fosc, Associació contra la contaminació lumínica.
 • Observatori Astronòmic del Montsec.
 • Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica.


Mecanisme de participació: Debat obert

 1. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 2. Hi ha aspectes de la modificació del Decret 190/2015 que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
 3. Considereu que les zones d’especial protecció, tal i com estan regulades a la normativa actual, són una bona eina per assegurar la protecció de la qualitat del medi nocturn i de la biodiversitat? En faríeu alguna modificació o nova previsió?
 4. Amb la vostra experiència en l’aplicació de la norma catalana per a la protecció del medi nocturn, heu trobat algun obstacle o problema que es pugui resoldre amb una modificació?
 5. Considereu que els criteris establerts per la norma de classificació de les làmpades permeses i no permeses són prou aclaridors per facilitar-ne la seva aplicació?
 6. Considereu que les previsions de la norma pel que al règim de control són suficients per assegurar els objectius que es persegueixen?

Documentació addicional

Propostes Veure tots (23)

En el Decret vigent s'estableixen unes toleràncies absolutament excessives a làmpades de...
Tot sovint ens veiem enlluernats per la retolació publicitària o comercial, o per les cada cop...
A més del que suposa estrictament l'enllumenat públic (i privat) cal considerar molts altres...
Actualment es disposa de models de faroles que dirigeixen tota la seva lluminositat cap a terra i...
Veure tots (23)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Octubre de 2020
Data de finalització 29 de Gener de 2021
Referència: II-PART-2020-10-356

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

9

Participants

52

Seguidores

25

Comentaris

23

Propostes

29

Adhesions