" class="part-icon-bars">

Consulta de participació ciutadana sobre el Projecte de decret per crear i regular el Registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 18/10/2019 - 30/11/2019
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)