" class="part-icon-bars">

Consulta de participació ciutadana sobre el Projecte de decret per crear i regular el Registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 18/10/2019 - 30/11/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Objectiu

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania en general i a les persones i organitzacions potencialment afectades per la norma proposada, és recollir aportacions i visions per precisar la creació i regulació, mitjançant decret, del Registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. La finalitat del decret és aconseguir un instrument efectiu perquè l’Administració de la Generalitat de Catalunya pugui conèixer amb detall les iniciatives i els compromisos envers la conservació de la natura adquirits per persones físiques i jurídiques que en són promotores i responsables, als efectes de poder optar a mesures de foment que promogui la mateixa Generalitat tals com subvencions, ajuts o beneficis fiscals, entre d’altres.

En compliment del tràmit de consulta pública prèvia d’aquest decret previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu, es va realitzar, entre els mesos de desembre de 2018 i gener de 2019 una primera consulta pública sobre la pertinència d’aquest decret, i es va rebre una única aportació sobre la definició de l’objecte del futur Registre. Un cop avaluada i incorporada aquesta aportació, s’ha elaborat una proposta de text del Decret, la memòria general i la memòria d’avaluació de l’impacte.

La consulta és oberta a tota la ciutadania però es considera especialment important la participació de les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i de totes aquelles entitats públiques i privades que utilitzen la custòdia del territori com a eina per a la conservació de la natura. També és important la participació de les agrupacions o associacions de propietaris de finques rústiques que allotgen biodiversitat i on es duen a terme aprofitaments de recursos naturals, que puguin tenir interès en promoure la custòdia del territori o altres estratègies com a fórmula per aconseguir-ne fer un ús més sostenible i compatible amb la conservació de la biodiversitat.

Propostes

Per facilitar la participació es plantegen les preguntes següents:

  • Considereu que l’instrument normatiu tal com es planteja serà efectiu per conèixer suficientment les iniciatives de custòdia del territori o altres fórmules cíviques i privades de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat que es desenvolupen a Catalunya?
  • Considereu que la definició de les finalitats del Registre són adequades a l’objectiu que es vol assolir i als problemes que es vol resoldre amb aquesta norma?
  • Us sembla adequada la classificació de categories proposada en l’article 7 del Decret i els elements d’interès per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat que s’identifiquen? En trauríeu o afegiríeu algun?
  • Penseu que el procediment proposat d’inscripció, registre i baixa de les finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat és suficientment àgil i simplificat? O per contra el considereu excessivament complex en relació amb la naturalesa de les finalitats del Registre? Considereu que cal aportar alguna altra informació per a conèixer amb suficient precisió les iniciatives de conservació que es desenvolupin en les finques que es demanin ser registrades?
  • Considereu idoni el contingut mínim proposat per al contracte de custòdia del territori o instrument jurídic anàleg i del pla de gestió de la iniciativa de conservació?


Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Octubre de 2019
Data de finalització 30 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-10-280

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-registre-finques-patrimoni-natural/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-registre-finques-patrimoni-natural/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

189

Seguidores