" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es regula la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es regula la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 29-10-2022 - 28-11-2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

L'objecte de la iniciativa és la previsió d'elaborar un Projecte de decret pel qual es regula la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. 

Objectiu de la consulta

La consulta pretén obtenir aportacions en relació amb les competències i els aspectes de les mesures organitzatives del règim de funcionament actual dels òrgans col·legiats, per tal de dotar de major eficàcia i eficiència a la Junta i al seu funcionament. De forma indirecta, pretén obtenir aportacions en relació amb la reducció de càrregues administratives en tant que l’actuació de la Junta té com a resultat una correcta aplicació de la normativa de contractació pública i en tant que afavoreix l’eficiència i l'eficàcia de l’actuació de la Generalitat en l’acció econòmica. 

Preguntes per orientar les aportacions

  1. Considereu que s'ha descrit bé el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s'estiguin produint actualment que no s'han posat de relleu a la documentació?
  2. Creieu que és necessari adaptar les competències, el règim de funcionament de la Junta Consultiva i la composició dels seus òrgans col·legiats a la realitat del moment i dotar de seguretat jurídica el seu marc normatiu? Assenyaleu els aspectes més significatius.
  3. Quines mesures proposaríeu per tal de dotar de major eficàcia i eficiència al funcionament de la Junta? 
  4. Com es podrien fer més accessibles els informes de la Junta Consultiva de Contractació Pública per fer més efectiu el principi de transparència?
  5. Creieu que és necessari adaptar el marc normatiu dels registres electrònics en matèria de contractació a totes les administracions públiques catalanes?
  6. Quins drets i obligacions haurien de tenir inherents els membres dels òrgans col·legiats de la Junta?
  7. Penseu que s'haurien de preveure d'altres objectius?
Qui participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i entitats.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Contractació Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Setembre de 2022
Data de finalització 28 de Novembre de 2022
Referència: II-PART-2022-09-534

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-regula-jccp/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-regula-jccp/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

26

Seguidores