" class="part-icon-bars">

Decret admissió a centres educatius sufragats amb fons públics

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un nou projecte de decret relatiu al procediment d'admissió de l'alumnat a diversos ensenyaments en els centres sufragats amb fons públics

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 25/10/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El procés de consulta sobre el nou projecte de decret d'admissió vol donar a conèixer la voluntat de modificar el procés de preinscripció i matrícula en els centres sufragats amb fons públics per tal de dotar el règim d'admissió i escolarització d'alumnes d'una regulació actualitzada.

Objectiu de la consulta


L'actualització de la regulació prevista pretén incorporar les mesures del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya; corregir les disfuncions observades en els dotze anys d'aplicació del vigent Decret d'admissió; incorporar a la regulació els aspectes bàsics de la programació de llocs escolars; reforçar la coresponsabilitat entre el Departament d'Educació i els ajuntaments en matèria de planificació, escolarització i admissió d'alumnat; i promoure la simplificació administrativa d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Preguntes per a orientar les aportacions


  1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema? HI ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
  2. S'haurien de preveure altres objectius diferents?
  3. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

Les aportacions a la consulta pública també es poden fer enviant el formulari que es publica a l'apartat d'informació relacionada a l'adreça següent: dgace.educacio@gencat.cat , sens perjudici que es puguin fer arribar per altres mitjans admesos en dret

Propostes Veure tots (2)

La FaPaC vol deixar constància de la necessitat d’elaborar un nou Decret d’Admissió, però en cap...
  • Creat el
    09/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Des de Famílies en Joc, presentem proposta amb aportacions, per a garantir l'accès a plaça...
Veure tots (2)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Disposa de retorn No
Data d'inici 04 de Juliol de 2019
Data de finalització 25 de Octubre de 2019
Referència: II-PART-2019-06-245

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decretadmissio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decretadmissio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

13

Seguidores

2

Propostes

41

Adhesions