" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret electoral de les cambres

Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya

Fase 2 de 2
Participació ? - ?
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)