" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret electoral de les cambres

Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya

Fase 2 de 2
Participació ? - ?
Veure les fases

Podeu consultar el document de retorn, on es recullen les propostes que s’han fet i la seva anàlisi.