" class="part-icon-bars">

Modificació del decret d'entitats esportives de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret de segona modificació del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/02/2019 - 25/03/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la modificació és facilitar el reconeixement laboral dels presidents o presidentes de les entitats esportives, mitjançant una retribució per les tasques de desenvolupen en el sí de l'entitat, per tal de millorar-ne el funcionament i obtenir una gestió més professionalitzada del dia a dia de les entitats esportives.

Objectiu de la consulta


Amb la consulta prèvia es volen recollir aportacions per part de la ciutadania en relació als aspectes següents:

  • Remuneració del president/a de les entitats esportives, més enllà de la compensació econòmica que estableix l’actual redacció del Decret 58/2010, quan aquest president/a exerceixi també funcions executives o de gerència.
  • Com articular aquesta remuneració mitjançant un contracte laboral.
  • Requisits que s'han de fixar per establir aquesta remuneració. Per exemple: l’ha d’aprovar l’assemblea general de l’entitat; ha de concloure amb el mandat de la presidència; s’ha de comunicar a l’Administració esportiva de la Generalitat; ha de guardar proporció amb la situació econòmica i pressupostària de l’entitat; no es pot satisfer amb càrrec a les subvencions públiques; el president/a no tindrà dret a la compensació econòmica, etc.


Preguntes per a orientar les aportacions


  1. Considereu que el president/a d’una entitat esportiva que es dedica professionalment a l’entitat, i no es limita estrictament a les funcions de president/a que li atorga la normativa reguladora vigent, té dret a rebre un salari de l’entitat?
  2. Considereu que el president/a d’una entitat esportiva hauria d’estar vinculat a l’entitat mitjançant un contracte laboral, o bé mitjançant alguna altra formula contractual?
  3. Quins requisits s'haurien d'establir per aprovar la contractació del president/a?Per fer arribar les vostres aportacions heu d’adreçar-vos a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta heu d’estar donats d’alta al portal.

Propostes Veure tots (1)

En avaluació
-Consulta Pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de segona modificació del Decret...
Veure tots (1)
Qui hi participa S’adreça específicament a les entitats representatives del mon de l’esport, tant del sector públic com associacions esportives privades, així com també entitats representatives del col·lectiu de professionals de l’esport, que constitueixen totes elles el teixit associatiu esportiu.
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 25 de Gener de 2019
Data de finalització 25 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-01-205

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decretentitatsesportives/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decretentitatsesportives/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

1

Seguidores

1

Propostes