" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

23/10/2017 17:00  
Metges de Catalunya (MC) En primer lloc, cal aclarir que encara no s’ha fet públic el text del projecte de decret de prescripció infermera per poder fonamentar amb més precisió les nostres consideracions. Així, doncs, l’opinió de Metges de Catalunya (MC) es basa en una memòria preliminar, on s’exposa la problemàtica que es pretén resoldre i els objectius principals de la futura regulació, així com en les converses que hem mantingut amb la Conselleria de Salut sobre aquesta qüestió. Malgrat la informació incompleta que es dona per atendre aquesta consulta pública i en espera de conèixer amb detall el projecte de decret, des del sindicat mèdic volem expressar el nostre parer, responent les qüestions plantejades. 1.- Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials? El decret entén la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments com aquelles activitats resultat d’un procés que inclou la valoració prèvia del problema de salut que presenta la persona atesa, és a dir, l’existència prèvia d’un diagnòstic. MC reitera que la indicació de qualsevol medicament, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ i recorda que l’acte de diagnosticar recau en exclusiva sobre el metge, l’únic professional format per a aquest efecte, convertint-se així en una competència pròpia del facultatiu. En conseqüència, el sindicat manté que sense diagnòstic no hi pot haver prescripció, si es vol garantir de veritat la seguretat dels pacients. En quant a la prescripció col·laborativa, el fet de diagnosticar un pacient no determina que, a partir d’aleshores, el personal d’infermeria pugui modificar el tractament en funció d’un protocol determinat. Els protocols només són recomanacions generals per a la pràctica diària. L’atenció al pacient ha de ser individualitzada i adaptada a cada moment, per tant no pot quedar encasellada en un protocol, sinó que ha de quedar supeditada al criteri mèdic. Així, MC reitera la seva oposició als propòsits del legislador, ja que, en contra del que s’afirma, pot posar en perill la salut de les persones ateses. 2.- Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat? El sindicat mèdic manifesta el seu acord amb la proposta que infermeria pugui indicar autònomament productes sanitaris. Aquesta indicació, però, hauria de registrar-se a la història clínica a nom de l’infermer i sota la seva r
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2017-10-75003

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dispencacio-dels-medicaments/f/2166/proposals/75003/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dispencacio-dels-medicaments/f/2166/proposals/75003/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...