" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

La complexitat dels reptes de salut i social que ha d’encarar la nostra societat fa més necessària que mai la integració de les actuacions de les diferents professions sanitàries de manera orientada a satisfer les necessitats de la persona atesa. Per aquest motiu, en el marc del treball en l’equip assistencial, les infermeres i els infermers realitzen, com a part de la seva pràctica professional quotidiana, actuacions relacionades amb l’àmbit de la l’atenció farmacèutica; actuacions que, per altra banda, faciliten la continuïtat assistencial i la seva integralitat de cara a la persona atesa. Es tracta d’actuacions que troben el seu fonament en la confiança entre els professionals de l’equip assistencial i en els pactes interprofessionals, especialment entre metges i infermeres, que tenen com a finalitat garantir la integració i la continuïtat dels processos assistencials.

En el cas concret de les actuacions en l’àmbit de l’atenció farmacèutica, la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris preveu que les infermeres i els infermers puguin indicar medicaments no subjectes a prescripció mèdica, indicar determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica sempre en el marc de guies de pràctica clínica i, finalment, indicar productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica professional. No obstant, aquestes actuacions, que formaven part de la quotidianitat de l’exercici professional de les infermeres i infermers, van ser fortament trasbalsades a finals de l’any 2015 per l’entrada en vigor del Reial Decret 954/2015. El motiu és que la regulació prevista en aquest Real Decret no s’adequa a la realitat de les pràctiques dels equips assistencials del nostre país ja que conté disposicions que, a la pràctica, fan impossible qualsevol actuació de les infermeres i dels infermers en l’àmbit de la indicació i ús de medicaments o de productes sanitaris. D’aquesta manera, aquest Reial Decret no dona cobertura legal a les activitats que realitzen habitualment les infermeres en el nostre sistema sanitari i, conseqüentment, pot afectar a la cohesió interna dels equips assistencials i, en última instància, a la qualitat i a la continuïtat de les atencions que rep el pacient.

Tenint en compte aquesta situació i el context normatiu, el Govern de la Generalitat ha decidit emprendre la tasca d’elaborar una nova regulació amb un triple objectiu:

Amb aquesta finalitats, doncs, el Departament de Salut va iniciar fa temps converses entre representants de les dues principals professions sanitàries, tant de col·legis professionals com de societats científiques, per tal de construir un marc que reconegui la realitat de les pràctiques assistencials de les infermeres en relació a la indicació i l’ús de medicaments i productes sanitaris. A dia d’avui, tal i com es va fer públic  a finals de mes de juny, aquestes converses han permès arribar a una confluència de posicionaments que abracen la major part dels d’àmbits de l’atenció farmacèutica que realitzen les infermeres i els infermers en el marc del seu exercici professional.

Per tant, el Govern de la Generalitat considera que es troba en disposició d’iniciar la tramitació d’un decret que reconegui les capacitats de les infermeres pel que fa a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris, d’acord amb la realitat del nostre àmbit territorial i sobre la base dels principis de seguretat clínica i de continuïtat assistencial. Per aquest motiu, el Govern ha aprovat la memòria preliminar del projecte de decret que podeu consultar en els documents annexats a sota.

A grans trets, aquesta nova regulació hauria de contemplar:

a. La capacitat de les infermeres i els infermers per indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica, així com de productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica professional, d’acord amb els coneixements que aquests professionals adquireixen durant el seu període formatiu.

b. La capacitat de les infermeres i els infermers per indicar, usar i autoritzar la dispensació de determinats medicaments que estiguin subjectes a prescripció mèdica sempre que sigui en el marc de protocols clínics dels equips assistencials acordats entre les professions i sobre la base d’un diagnòstic fet per un metge o una metgessa.

1.- Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials?

2.- Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat?

3.- S’haurien de preveure altres objectius diferents als esmentats prèviament?

Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma. (veure document memoria preliminar )

Per a poder realizar la vostra aportació, recordeu registrar-vos aquí

Per a qualsevol consulta o dubte, poseu-vos en contacte amb la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitaria,  a través de la direcció de correu electrònic: dgors.salut@gencat.cat

Propostes Veure tots (66)

Si es necesario regular la prescripcion enfermera porque es una realidad asistencial, el no...
1.- Si, totalmente necesario, especialmente los productos sanitarios que son utilizados a diario...
1.- Sí, jo crec que és absolutament necessari i aportarà beneficis pels usuaris.
2.- La...
Valoro positivament la decisió. Crec que ja és hora de donar seguretat juridica a l'autonomia...
Veure tots (66)
Departament Departament de Salut
Disposa de retorn No
Data de finalització 10 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-07-93

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dispencacio-dels-medicaments/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dispencacio-dels-medicaments/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

59

Participants

1

Comentaris

66

Propostes