" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

10/09/2017 02:00  
A la pregunta 1.- Rotundament SI és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres. La memòria explica inequívocament que es pretén regular les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers. Per fi, es donarà cobertura jurídica a una pràctica que les infermeres i els infermers realitzem cada dia i des de fa molts anys, però que, perversament, el marc legislatiu no l’acompanya. La decisió d’organitzar aquesta pràctica suposa respectar i emparar la pràctica infermera i s'han sabut trobar les escletxes necessàries en el Reial Decret 954/2015, per evitar que aquest afecti negativament en l’atenció als usuaris del sistema de salut. Les infermeres i els infermers podrem atendre millor a les persones que atenem. Perquè ho farem sense estar al marge de la llei, augmentant la capacitat resolutiva dels equips assistencials i evitant, a aquestes persones que atenem, esperes i tràmits innecessaris. A la pregunta 2.- En termes generals considerem adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació. Temps hi haurà, però fins el 10 de setembre per, en tot cas, millorar la proposta, si s’escau. Recull les qüestions fonamentals de les bases del preacord al que les infermeres i el Departament de Salut va arribar el 31 de març de 2016, que garanteixen la pràctica infermera en tots els àmbits de treball i permeten millorar situacions de salut de la població. En tot cas recordar que les infermeres i els infermers que treballen a Catalunya disposen d’una alta qualificació avalada pels estudis de grau, postgrau, màsters i doctorats. Per tant, disposem de formació específica conformada per coneixements i experiència, per prescriure determinats medicaments i productes sanitaris de forma autònoma i amb garanties. I podem acreditar aquests coneixements i/o l’experiència, necessària, en cada cas i pels diferents àmbits d’actuació professional. A la pregunta 3.- El plantejament de la memòria fa referència a una norma de caire organitzatiu alhora que reconeix que es tracta d’una pràctica que les infermeres i infermers fan cada dia. Respecta l’autonomia professional a la vegada que aposta decididament pel treball en equip i es proposa una regulació dins un marc d’acord entre professionals. I ho fa en estricte compliment amb les competències que les Comunitats Autònomes tenen en matèria de salut: la prestació dels serveis. D’aquesta manera, Catalunya es posa al capdavant de tot l’Es
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2017-09-75024

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dispencacio-dels-medicaments/f/2166/proposals/75024/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dispencacio-dels-medicaments/f/2166/proposals/75024/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...