" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
  • Creat el
    11/02/2022
  • 97
  • Número de comentaris: 0
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Propostes a l'Avantprojecte de Llei Trans*
Propostes de l'Associació Lobby Trans* a l'Avantprojecte de Llei Trans* en matèria...
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...