" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/2/2022 - 7/10/2022
Ver las fases
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. El Gobierno adquiere el compromiso de escucharlas, incorporarlas cuando proceda y explicar a la ciudadanía las decisiones tomadas, enriquecidas con esta participación.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Este proceso pertenece a Normativa

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere té com a objectiu la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no constituïts formalment i d’altres agents socials per tal d’identificar els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat i fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.


Els objectius de la iniciativa:

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa legislativa és fer efectius els drets de les persones trans* en diverses esferes de la societat. Per assolir-lo, cal dotar la Generalitat de Catalunya i els ens locals d’un marc normatiu específic que reconegui el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere diferent de l’assignada en el moment de néixer.

L’avantprojecte de llei també té com a finalitat garantir la igualtat plena de les persones trans* a partir del desenvolupament de polítiques públiques que garanteixin els seus drets en els diferents àmbits de la societat, tant públics com privats, així com l’erradicació de qualsevol forma de discriminació per raó d’identitat o expressió de gènere.


Període de la consulta:

30 dies des de la seva exposició a: https://participa.gencat.cat/

Documentos relacionados

Propuestas Ver todas las propuestas (54)

Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Ver todas las propuestas (54)
Departamento Departamento de Igualdad y Feminismos
Unidad promotora Secretaria d'Igualtats
Dispone de retorno
Fecha de inicio 12 de enero de 2022
Fecha de finalización 14 de marzo de 2022
Referencia: II-PART-2021-12-448

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

37

Participantes

405

Seguidoras

433

Comentarios

54

Propuestas

886

Adhesiones