" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere té com a objectiu la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no constituïts formalment i d’altres agents socials per tal d’identificar els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat i fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.


Els objectius de la iniciativa:

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa legislativa és fer efectius els drets de les persones trans* en diverses esferes de la societat. Per assolir-lo, cal dotar la Generalitat de Catalunya i els ens locals d’un marc normatiu específic que reconegui el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere diferent de l’assignada en el moment de néixer.

L’avantprojecte de llei també té com a finalitat garantir la igualtat plena de les persones trans* a partir del desenvolupament de polítiques públiques que garanteixin els seus drets en els diferents àmbits de la societat, tant públics com privats, així com l’erradicació de qualsevol forma de discriminació per raó d’identitat o expressió de gènere.

Període de la consulta:

30 dies des de la seva exposició a: https://participa.gencat.cat/

Documents relacionats

Propostes Veure tots (54)

Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Veure tots (54)
Departament Departament d'Igualtat i Feminismes
Unitat promotora Secretaria d'Igualtats
Disposa de retorn
Data d'inici 12 de Gener de 2022
Data de finalització 14 de Març de 2022
Referència: II-PART-2021-12-448

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

37

Participants

405

Seguidores

433

Comentaris

54

Propostes

886

Adhesions