" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
 • Creat el
  09/02/2022
 • 26
 • Número de comentaris: 28
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...