" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14-02-2022 - 07-10-2022
Veure les fases

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Un rètol per Tots els gèneres als banys d’ús exclusiu i reformes als vestuaris donen un espai...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...