" class="part-icon-bars">

Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

#DigitalCharterCat Una eina viva i dinàmica amb vocació normativa i de contribució al debat global

Fase 7 de 7
Revisió de la proposta de drets i responsabilitats digitals en l'àmbit laboral 25/01/2021 - 12/02/2021
Fases del procés

Jornada de Dinamització de la Internet Social

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
28/05/2019 11:23   0 comentaris
27 Juny 2019
11:00 - 16:00
Referència: II-MEET-2019-05-104
Versió 10 (de 10) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dretsiresponsabilitatsdigitals/f/2475/meetings/104/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dretsiresponsabilitatsdigitals/f/2475/meetings/104/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

La Jornada de Dinamització de la Internet Social (JdIS 2019) és la trobada anual de la Xarxa Punt TIC que reuneix dinamitzadors i altres professionals, entitats i persones expertes en l'àmbit de la societat digital.

A Catalunya hi ha més de 500 Punt TIC arreu del territori. Els Punt TIC són referents al seu entorn en tot allò que té a veure amb les TIC, des d'una perspectiva social. Treballen amb tot tipus de col·lectius i en realitats molt diverses. Actualment, els Punt TIC estan en plena evolució i podem trobar des dels centres que només ofereixen connectivitat i alfabetització digital fins als espais on es dinamitzen projectes d'innovació social digital.

En aquest marc, durant la JdIS s'han recollit impressions de les persones assistents en relació amb els drets i les responsabilitats proposats a la Carta sobre accés universal a Internet i sobre garantir la capacitació i la inclusió digital.


Espai Bital
Carrer de José Agustín Goytisolo, 22-28, 08908 L'Hospitalet de Llobregat
Darrere de l'edifici del CTTI.