" class="part-icon-bars">

Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de resultats i retorn 01/02/2021 - 30/04/2021
Fases del procés

Grup de Treball Interdepartamental (GTI)

Aquest grup de treball és la comissió de seguiment del procés. El grup valida el procés de participació i les diferents actuacions que es van desenvolupant al llarg de tot el procés d’elaboració del document.

Està format per representants de diferents unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d’Economia i Coneixement implicats en l’economia circular. Concretament, en formen part:

- Departament de Territori i Sostenibilitat:

o  Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

o  Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

o  Agència de Residus de Catalunya

o  Agència Catalana de l’Aigua

- Departament d'Empresa i Coneixement:

o Institut Català d’Energia

o ACCIÓ