" class="part-icon-bars">

Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

#cnjc Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret d'aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 17/02/2021 - 17/03/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La present consulta pública prèvia ha de permetre modificar els Estatuts vigents del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Cal actualitzar i adaptar el seu funcionament a les formes de participació actuals de les persones joves de Catalunya, incloure-hi la missió i valors que guien el CNJC, garantir la paritat en els seus espais de decisió i adoptar un llenguatge no sexista a tota la norma.


Objectiu de la consulta


L’objectiu bàsic de la consulta és que la ciutadania pugui realitzar aportacions que es valoraran en l’elaboració del Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts del CNJC, en els temes que són objecte del canvi:

  •  Democràcia i participació interna.
  • Representativitat de les persones joves organitzades per part del CNJC.
  • Paritat i llenguatge no sexista.
  • Regulació del funcionament ordinari actual.


Propostes i preguntes per a orientar les aportacions


Per tal d’organitzar el debat que pot sorgir vers aquest projecte de decret, es proposa realitzar les preguntes següents:

  • Com es poden eliminar les barreres de participació en el CNJC de certs grups informals de participació juvenil?
  • Quins elements s’han de tenir en compte per no adoptar en els estatuts del CNJC un llenguatge sexista?
  • Com s’ha de garantir la paritat en els òrgans de direcció del CNJC?
  • Com es pot augmentar la democràcia i la participació interna del CNJC?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

El que es decideix El projecte de decret d'aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Qui hi participa Aquesta consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. Tanmateix, es considera especialment important la contribució que puguin fer: (i) les entitats juvenils inscrites al cens i (ii) les altres organitzacions informals de persones joves.
Com es decideix A través de consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma.
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Unitat promotora Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Gener de 2021
Data de finalització 16 de Febrer de 2021
Referència: II-PART-2020-12-373

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estatuts-cnjc/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estatuts-cnjc/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

20

Seguidores