" class="part-icon-bars">

Nova estratègia BIM (Building Information Modeling) de la Generalitat de Catalunya

#EstrategiaBIM Pensem una nova estratègia BIM

Fase 3 de 3
Resultats: síntesi i valoració de les aportacions 20/11/2023 - 29/12/2023
Fases del procés

Canvis a "Vinculació model - pressupost"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Vinculació model - pressupost"}
 • +{"ca"=>"Vinculació model - pressupost"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Vinculació model - pressupost"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Vinculació model - pressupost"}

Cos

 • +["

  Per poder vincular els elements dels models BIM amb el pressupost / certificació, cal analitzar com és pot extreure la informació de les partides associades.


  Un “piló” en un programa de modelat és únic element, però en pressupost pot arribar a tenir 4 partides “Perforació de piló” + “Perforació amb widia” + “Acer” + “Formigonat”.


  La proposta és dissenyar un banc de preus adaptat als programes de modelat, i adaptar l’estructura dels pressupostos a l’estructura dels models.

  "]
 • +["<p>Per poder vincular els elements dels models BIM amb el pressupost / certificació, cal analitzar com és pot extreure la informació de les partides associades.</p><p><br></p><p>Un “piló” en un programa de modelat és únic element, però en pressupost pot arribar a tenir 4 partides “Perforació de piló” + “Perforació amb widia” + “Acer” + “Formigonat”.</p><p><br></p><p>La proposta és dissenyar un banc de preus adaptat als programes de modelat, i adaptar l’estructura dels pressupostos a l’estructura dels models.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Per poder vincular els elements dels models BIM amb el pressupost / certificació, cal analitzar com és pot extreure la informació de les partides associades.


  Un “piló” en un programa de modelat és únic element, però en pressupost pot arribar a tenir 4 partides “Perforació de piló” + “Perforació amb widia” + “Acer” + “Formigonat”.


  La proposta és dissenyar un banc de preus adaptat als programes de modelat, i adaptar l’estructura dels pressupostos a l’estructura dels models.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Per poder vincular els elements dels models BIM amb el pressupost / certificació, cal analitzar com és pot extreure la informació de les partides associades.</p><p><br></p><p>Un “piló” en un programa de modelat és únic element, però en pressupost pot arribar a tenir 4 partides “Perforació de piló” + “Perforació amb widia” + “Acer” + “Formigonat”.</p><p><br></p><p>La proposta és dissenyar un banc de preus adaptat als programes de modelat, i adaptar l’estructura dels pressupostos a l’estructura dels models.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: DAVID DAVID
Versió creada el 24/10/2023 10:12