" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "Propostes DINCAT Federació Col·lectius d’atenció prioritària: Persones amb discapacitat intel·lectual"

Versions

Versió 1

Avatar: MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN
21/10/2020 17:52
Versions 1 Torna a la proposta