" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

B - Repte 1: Promoure la digitalització de les empreses

18/11/2020 12:32  

Concreció del repte:

 • Fomentar la conscienciació i sensibilització de les empreses en relació al canvi i a la transformació digital
 • Fomentar la digitalització de la petita i mitjana empresa per la millora de la seva competitivitat
 • Fomentar o provocar la re-definició dels models de negoci de les petites i mitjanes empreses
 • Fomentar que les petites empreses incorporin sistemes d’innovació continuada
 • Reduir el gap existent entre les petites i mitjanes empreses i les persones formades en tecnologia
 • Entregar suport a les noves persones emprenedores digitals i tecnològiques
 • Evitar la precarització laboral en el procés de telematització de les empreses


Iniciatives per abordar el repte:

 1. Cooperació entre tots els agents del territori per tal d’abordar el repte de la digitalització. Un exemple són les plataformes col·laboratives per promoure la distribució online de les petites empreses
 2. Disseny de projectes formatius conjuntament amb empreses
 3. Promoció de l’accés del teixit associatiu a recursos TIC i competències digitals
 4. Assessorament personalitzat a les empreses i persones treballadores envers com fer la transformació digital. Determinació de les necessitats i possibilitat d’elecció del servei que necessita cada empresa
 5. Incorporació de talent jove a les empreses per ajudar a la transformació digital
 6. Accés a programari lliure CRM/ERP per a petites empreses
 7. Assessorament en implementació de programari lliure
 8. Fons i subvencions per la transformació digital del sector, adaptats en funció del sector i de la mida de les empreses, tenint també en compte l’afectació diversa de la pandèmia. Un exemple serien subvencions directes a empreses per l’adquisició d’ERP, CRM.
 9. Ajudes àgils i no burocràtiques per a les empreses
 10. Trobades de bones pràctiques i intercanvi d’experiència en innovació tecnològica/digital entre empreses que tinguin un tarannà similar i que siguin de diferents sectors, per promoure l’aplicació del know how d’un sector a altres
 11. Consultoria i assessorament a les empreses envers reptes tecnològics i transformació digital, de manera tal que puguin identificar les transformacions que necessita el seu negoci per adaptar-se als canvis digitals i tecnològics
 12. Gestors/es en línia
 13. Formació digital a les empreses per fer front a la digitalització
 14. Formació digital transversal per a totes les persones treballadores de les petites empreses
 15. Quadres de comandament per a petites empreses, que permetin l’anàlisi del context
 16. Eines gratuïtes relacionades amb les TICs a l’abast de les empreses per millorar la seva productivitat (sistemes de gestió integrals, CRMS, presencials a les xarxes, etc.)
 17. Establiment de mecanismes per a l’actualització dels dispositius i programari digitals de les petites i mitjanes empreses
 18. Incentius a la modernització per les petites empreses


Trobades relacionades:

(B) Debat per videoconferència sobre l'Eix 2 - L'impacte de les noves tecnologies al mercat de treball
20 Octubre 2020
18:00 - 20:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). La reunió és virtual pel que no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 2, sobre l’impacte de les noves tecnologies en el mercat de treball, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Competències digitals i tecnològiques • Innovació i digitalització de les empreses Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quins reptes creieu que tindrà el món productiu durant el període 2021-2030? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del Sistema Públic d’Ocupació per fer front als reptes? • Com es podrien aplicar les noves tecnologies en els serveis oferts pel Sistema Públic d’Ocupació? I per accedir als serveis? Canals digitals?

Esmenes (1)

Esmena
Retirada
1. Cooperació entre tots els agents del territori per tal d’abordar el repte de la...
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Esmenat per
Referència: II-PROP-2020-11-79816
Versió 3 (de 3) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79816/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79816/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...