" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

B - Repte 3: Promoure la capacitació i requalificació de les persones treballadores, especialment en competències digitals

18/11/2020 17:28  

Concreció del repte:

 • Garantir la capacitació de les persones treballadores, especialment la formació en TIC
 • Garantir el manteniment de determinants col·lectius com a ocupables
 • Promoure que la transformació digital de les empreses contribueixi a la generació d’ocupació de major qualitat
 • Identificar els nous perfils professionals necessaris en un context de digitalització de l’empresa
 • Fomentar el redescobriment, automotivació i autoaprenentatge constants de les persones en general, així com de les persones professionals
 • Canviar la visió que tenen les empreses segons la qual la formació només depèn dels centres educatius i la família. Conscienciar envers la necessitat d’una formació transversal als diversos espais (feina, casa, centres cívics, etc.)
 • Fomentar l’aprenentatge de coneixements de programació


Iniciatives per abordar el repte:

 1. Formació, motivació i facilitació dels coneixements necessaris en tecnologia i TICs a totes les persones professionals
 2. Formació en capacitats digitals, abraçant diferents nivells
 3. Atenció adaptada a casa persona usuària
 4. Formació digital transversal per a totes les persones treballadores de les petites empreses
 5. Introducció de la programació a l’educació primària
 6. Definició d’itineraris formatius que incorporin formació en competències transversals necessàries en l’àmbit digital (comunicació virtual, habilitats socials, networking, negociació online)
 7. Formació de persones joves per a que actuïn de consultors/es en la transformació digital
 8. Formació en TICs a les famílies
 9. Acompanyaments continuats al llarg de la vida, a mode d’itineraris, entregats per la mateixa persona tècnica (menys rotació)
 10. Formació dual
 11. Pràctiques en empresa, donant valor tant a les empreses com a les persones
 12. Projecte conjunt amb incubadores i acceleradores per a garantir l’accessibilitat


Trobades relacionades:

(B) Debat per videoconferència sobre l'Eix 2 - L'impacte de les noves tecnologies al mercat de treball
20 Octubre 2020
18:00 - 20:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). La reunió és virtual pel que no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 2, sobre l’impacte de les noves tecnologies en el mercat de treball, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Competències digitals i tecnològiques • Innovació i digitalització de les empreses Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quins reptes creieu que tindrà el món productiu durant el període 2021-2030? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del Sistema Públic d’Ocupació per fer front als reptes? • Com es podrien aplicar les noves tecnologies en els serveis oferts pel Sistema Públic d’Ocupació? I per accedir als serveis? Canals digitals?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79820
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79820/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79820/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...