" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "B - Repte 4: Garantir l’accés universal a la formació i a l’ocupació de qualitat en el sector tecnològic"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
18/11/2020 17:35

Versió 2

Avatar: Dinamització Dinamització
18/11/2020 17:42
Versions 2 Torna a la proposta