" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

C - Repte 4: Garantir la prestació de serveis d’ocupació específics enfocats als diferents perfils demandants d’ocupació

18/11/2020 18:09  

Concreció del repte:

 • Definir una nova estratègia d’atenció per fer front al sorgiment de nous perfils demandants d’ocupació
 • Fer front a l’Abandonament Escolar Prematur
 • Treballar per la inserció de les persones aturades majors de 50 anys, perfil que afecta en major mesura a les dones i que sovint va acompanyat de càrregues familiars
 • Atendre la problemàtica específica de les persones treballadores precàries que reben ingressos insuficients
 • Generar accions específiques dirigides a persones amb discapacitat i especials dificultats d’inserció laboral
 • Definir estratègies per l’accés a serveis d’ocupació de persones sense diagnòstic i fora del sistema de salut
 • Fomentar una bona convivència en el marc de les empreses que incorporen a persones amb discapacitat
 • Flexibilitzar el pas entre la plaça de treball en el mercat protegit i la plaça de treball en el mercat ordinari, així com permetre la possibilitat de retorn en cas de finalització del contracte (anada i tornada)


Iniciatives que il·lustren el repte:

 1. Convocatòries obertes de forma permanent (no per convocatòries) per la inserció de persones amb especials dificultats d’accés als serveis d’ocupació
 2. Programes dirigits al col·lectiu de persones que han patit violència de gènere
 3. Ajuts per a les Empreses d’Inserció
 4. Formacions específiques per a dones que treballen en sectors masculinitzats
 5. Xarxa d’empreses amb intenció de contractar perfils de joves en els darrers mesos de la formació
 6. Programes personalitzats de recerca de feina dirigits a persones a l’atur que es trobin en risc d’exclusió social i tinguin un baix nivell de qualificació
 7. Programes de formació i capacitació específics per a persones amb discapacitat intel·lectual (formació dual, etc.)
 8. Formació dual per a persones amb discapacitat (també intel·lectual)
 9. Itineraris formatius de llarga durada que aportin capacitació professional a les persones amb discapacitat
 10. Pràctiques laborals en empreses per a col·lectius d’atenció prioritària
 11. Projectes col·laboratius formatius per afavorir la contractació a l’empresa ordinària
 12. Difusió de les ajudes a empreses envers la contractació de persones amb discapacitat
 13. Projectes en xarxa en un mateix territori envers l’atenció i la ocupabilitat de persones amb discapacitat
 14. Co-creació de projectes d’inclusió laboral
 15. Tramitacions ràpides de les discapacitats
 16.  Augment dels plans d’ocupació específics per a persones amb discapacitat
 17. Formació i orientació a partir de la inserció laboral tant a la persona amb discapacitat inserida com a les persones interlocutores de l’empresa
 18. Mecanismes de prevenció de situacions conflictes per aconseguir una bona convivència en el marc de les empreses que incorporen a persones amb discapacitat
 19. Suport a la creació i al manteniment de CETs
 20. Eines per facilitar el pas del CET a l’empresa ordinària
 21. Contractacions reservades de les administracions locals que, a través de la concertació de serveis, fomentin la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. És necessari que la competència no sigui només amb preu. Cal generar contractacions estables.
 22. Modificacions legislatives que facilitin la inserció de col·lectius específics
 23. Programes per a persones amb discapacitat


Trobades relacionades:

(C) Debat per videoconferència sobre l'Eix 3 - Els col·lectius d'atenció prioritària i el sistema d'ocupació de Catalunya
22 Octubre 2020
18:00 - 20:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 3, sobre els col·lectius d’atenció prioritària i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció sociolaboral dels col·lectius d'atenció prioritària • Coordinació dels agents orientats a millorar el posicionament vers el mercat laboral des col·lectius d'atenció prioritària Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Com es pot fomentar la inserció laboral dels col·lectius d’atenció prioritària des del sistema d’ocupació? • Quins serveis s’haurien d’oferir per aquests col·lectius i com s’haurien d’adaptar els serveis d’orientació i formació professional? • Com es pot fomentar la motivació d’aquests col·lectius a participar en el mercat laboral? • Com es pot millorar la relació entre els agents que han de treballar per ajudar a les persones amb necessitats d’atenció prioritària a posicionar-se millor davant el mercat de treball?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79840
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79840/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79840/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...