" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

A - Repte 1: Donar una major resposta per part del sistema d’ocupació a les necessitats de les empreses

20/11/2020 19:12  

Concreció del repte:

 • Identificar les necessitats de les empreses permetrà dissenyar formacions i definir polítiques més adequades a les necessitats empresarials.
 • Agilitzar les dinàmiques de l’administració facilitaria la col·laboració amb les empreses
 • Agilitzar la resposta a les demandes de perfils per part de les empreses
 • Sincronitzar els diferents temps amb els què treballen les empreses i el SOC pot promoure una millor recepció de les iniciatives del SOC per part del teixit empresarial
 • Atendre les necessitats dels diferents gremis i sectors
 • Millorar la comunicació entre el sistema d’ocupació i les empreses
 • Atendre les necessitats de les empreses sorgides arrel del Covid-19
 • Fomentar el coneixement i la generació de confiança entre les persones de referència del sistema d’ocupació i les empreses


Iniciatives:

 1. Carteres formatives que donin resposta ràpida a les necessitats de les empreses
 2. Processos de selecció àgils
 3. Foment de sinèrgies entre les necessitats de les empreses i les oportunitats per a la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, així com els serveis que proveeixen les entitats del sistema d’ocupació
 4. Adequació dels terminis temporals dels programes i serveis del sistema d’ocupació a la necessitat de les empreses
 5. Flexibilització dels tempos i terminis dels programes
 6. Oferta de programes més estables en el temps o plurianuals
 7. Ajustament de la tramitació de permisos de treball de joves nouvinguts/des de cara a les contractacions temporals (p. ex. campanya de la recollida de fruita)
 8. Augment de la prospecció i del treball amb les empreses per a l’anàlisi de les necessitats de recursos a mig i llarg termini
 9. Espais d’interlocució i cooperació entre les empreses i el sector públic
 10. Portal borsa unificat que faciliti a les empreses la cerca de persones candidates
 11. Sistema de finestreta única per a l’accés als serveis del sistema d’ocupació
 12. Creació de perfils i responsables de la relació entre el sistema d’ocupació i les empreses, per a una millora de la comunicació i la realització de tasques de provisió i de tipus comercial
 13. Foment de la formació contínua
 14. Inclusió de les empreses en el procediment de definició de programes d’ocupació

Trobades relacionades:

(A) Debat per videoconferència sobre l'Eix 1 - Implicació de les empreses en el sistema d'ocupació de Catalunya
27 Octubre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 1 sobre la Implicació de les empreses en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Competitivitat empresarial i capacitació de la població activa des del Sistema d'Ocupació • Coordinació entre les empreses i el Sistema Públic d'Ocupació Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quins són els principals reptes des del punt de vista empresarial en relació al mercat de treball? • Com es pot millorar la relació entre les empreses i el Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya? Quins serveis hauria d’oferir? S’han de distingir serveis per la mida d’empresa, tipologia, etc.? • Com es podria millorar la competitivitat empresarial i la capacitació i competitivitat de la població activa des del sistema d’ocupació?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79890
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79890/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79890/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...