" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

D - Repte 1: Posar a les persones i a la qualificació professional d’aquestes al centre de les polítiques actives d’ocupació

25/11/2020 15:07  

Concreció del repte:

 • Promoure una aproximació a la feina com a factor d’autorealització (professió, itinerari) i no només com a mitjà instrumental (inserció, salari, etc.)
 • Prioritzar l’enfocament que situa la qualificació professional al centre, no la mera intermediació laboral
 • Apoderar a les persones a través de l’augment de la seva qualificació i per tant d’afegir valor a la seva aportació laboral, per tal que augmenti la seva capacitat negociadora, envers especialment les empreses, al poder oferir més al mercat
 • Disminuir la quantitat de persones no qualificades, de manera que sigui gairebé un percentatge marginal. Cal qualificar a les persones, donar formació que qualifiqui, i no dirigir-les a programes que tenen una visió disciplinària i que les doten d’aptituds que es pressuposa que no tenen perquè puguin encaixar al mercat laboral. Cal diferenciar entre tres tipologies de formació: Inserció laboral (instrumental que permet accedir a un lloc de treball per tenir ingressos), ocupacional (fer encaixar el perfil d’una persona en una ocupació determinada) i professional (itineraris).
 • Cal dotar a les persones de competències perquè puguin fer front als nous reptes que sorgeixin en el marc del mercat laboral futur, com a manera d’anticipar-se.
 • Dotar a totes les persones treballadores de les eines per desenvolupar un itinerari de qualificació professional
 • Trencar amb una visió de les polítiques actives d’ocupació que situa a les persones en funció exclusiva/principal de les necessitats empresarials.
 • Rellevància de l’acord entre el Departament de Treball i el Departament d’Educació per dotar de recursos la visió actual d’apoderar a les persones a través de la formació i la qualificació.


Iniciatives:

 1. Definició d’un marc conceptual adient als objectius estratègics d’apoderament de les persones treballadores
 2. Experiències qualificadores, enteses com el conjunt d'estratègies, serveis, instruments que permetin a les persones obtenir les acreditacions i competències que li son necessàries per aconseguir la seva realització professional
 3. Itineraris formatius integrals
 4. Accés a formacions i a certificacions d’aquestes
 5. Més recursos dedicats a les polítiques actives d’ocupació
 6. Col·laboració del Departament d’Educació en l’orientació i acompanyament a la inserció
 7. Distinció entre inserció laboral, ocupacional i professional per clarificar el grau respectiu d’apoderament que genera


Trobades relacionades:

(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
29 Octubre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 4, sobre l’Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció i transicions laborals • Acompanyament continuat a les persones treballadores no demandants d'ocupació Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i les treballadores? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes? • Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?

Llistat d'adhesions

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-11-79958
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79958/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79958/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...