" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

D - Repte 3: Fomentar la capacitat per a conduir i decidir la pròpia trajectòria professional

26/11/2020 18:48  

Concreció del repte:

 • Garantir que les persones puguin fer una tria lliure, informada i orientada dels seus perfils professionals, per exemple a través d’un pla professional.
 • Entregar a les persones els suficients instruments per fer lectures correctes del mercat laboral, de cara a poder decidir i posicionar-se correctament.
 • Fomentar serveis d’orientació professional vinculats amb estratègies de formació professional i qualificació, els quals permetin a les persones tenir clars els seus objectius, la seva vocació, els itineraris i recursos disponibles i factors que influeixen en l’ocupabilitat i l’entrada al mercat de treball. Cal que els itineraris i plans de formació i qualificació es vinculin als interessos de les persones.
 • Aconseguir que les persones treballadores vegin la formació com una oportunitat de millora
 • Incorporar eines d’orientació i inserció al mercat laboral en l’educació secundària i en moments de transició entre l’escola i el treball.


Iniciatives:

 1. Programes d’orientació integral de la persona (professional, educativa, social, emocional)
 2. Plans qualificadors des de l’educació secundària, per tal que les persones tinguin competències i recursos per l’entrada al mercat laboral, així com per saber on focalitzar-se
 3. Elements curriculars centrats en la definició dels perfils professionals en nivells educatius finalistes (ESO, Batxillerat, etc.)
 4. Sistema de qualificacions i competències professionals en nivells educatius finalistes (ESO, Batxillerat, etc.)
 5. Acompanyament en la identificació competencial
 6. Col·laboració d’Educació en l’orientació i acompanyament a la inserció
 7. Més programes d’orientació
 8. Programes d’orientació a les treballadores ocupades
 9. Espais d’intercanvi d’experiències (persones que han trobat feina i empreses amb persones en busca d’ocupació)


Trobades relacionades:

(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
29 Octubre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 4, sobre l’Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció i transicions laborals • Acompanyament continuat a les persones treballadores no demandants d'ocupació Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i les treballadores? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes? • Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79965
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79965/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79965/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...