" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

D - Repte 7: Adaptar l’oferta formativa al territori i al mercat de treball, així com fomentar la implicació activa de les empreses en els projectes

26/11/2020 18:53  

Concreció del repte:

 • Vincular la realitat empresarial amb l’acompanyament de les persones aturades
 • Fomentar la qualificació professional de les persones per tal d’aconseguir un mercat de treball qualificat que millori la competitivitat de l’economia catalana. Així, cal que les polítiques actives d’ocupació fomentin el desenvolupament de sectors econòmics estratègics i treballin per avançar cap al tipus de mercat de treball que volem en el futur (economia verda, digital, no precària, etc.) a través essencialment de la qualificació i formació de les persones,
 • Fomentar la implicació de l’empresa en les diferents convocatòries i projectes del sistema d’ocupació de Catalunya
 • Promoure l’encaix entre les formacions i les necessitats de les empreses

 

 Iniciatives:

 1. Espais per vincular els departaments de recursos humans de les empreses, els centres de formació i les persones
 2. Taules i espais per preguntar a les empreses quins perfils de persones (i amb quines competències) necessiten per tal de poder vincular aquestes necessitats a la formació
 3. Canals i espais de comunicació amb el teixit empresarial per a captar “noves” professions i poder donar resposta àgil
 4. Connexió entre els plans de formació anuals de les empreses amb la resta de formacions del Sistema d’Ocupació de Catalunya
 5. Plans de formació a les empreses per les persones treballadores
 6. Formació dual
 7. Visites a empreses per conèixer com s’han adaptat a les situacions canviants
 8. Xarxes d’ocupació comarcals amb interacció real dels agents que intervenen (públics i privats)
 9. Augment de la prospecció empresarial
 10. Treball amb empreses socialment responsables en el marc del sistema d’ocupació
 11. Foment de l’ús dels recursos de proximitat
 12. Adaptació dels CP a la realitat del mercat laboral, actualitzar-ne els continguts

Trobades relacionades:

(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
29 Octubre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 4, sobre l’Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció i transicions laborals • Acompanyament continuat a les persones treballadores no demandants d'ocupació Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i les treballadores? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes? • Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79969
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79969/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79969/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...