" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05-12-2020 - 22-02-2021
Veure les fases

Canvis a "D - Repte 12: Garantir oportunitats d’ocupació a tothom, especialment a col·lectius especialment vulnerables"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
26/11/2020 18:59
Versions 1 Torna a la proposta