" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del proceso
Volver a la página del proceso

Fases del proceso

 1. 1
  01/07/2020 - 31/07/2020

  Introducción

  En la primera fase del procés s’ha realitzat una diagnosi de la situació del mercat de treball i dels resultats de l’actual estratègia catalana d’ocupació que finalitza el 2020.

 2. 2
  01/09/2020 - 04/12/2020

  Participació

  En la segona fase del procés s’està duent a terme un procés de participació intern en el propi Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la finalitat de debatre i deliberar, a partir de la diagnosi prèvia, quins són els objectius prioritaris en matèria d’ocupació en el proper decenni.

  Aquesta visió interna serà complementada amb les aportacions dels Departaments de la Generalitat de Catalunya que col·laboren directament o indirecta amb la cartera de serveis del sistema d’ocupació.

  Les organitzacions que componen el Consell de Direcció del SOC també participen en la definició de les prioritats estratègiques per al període 2021-2030.

  Per últim, la participació s’obre a les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya en relació als àmbits que es consideren estratègics com és l’atenció prioritària a determinats col·lectius de persones treballadores; els canvis tecnològics; la sostenibilitat social, econòmica i ambiental; la relació amb les empreses; la capacitació professional; i el desplegament de les polítiques actives d’ocupació al territori.

  Amb totes les aportacions dels diferents grups de debat es dissenyarà la proposta d’Estratègia Catalana d’Ocupació 2021-2030, que s’aprovarà en el marc del Consell de Direcció del SOC i, finalment, s’elevarà al Govern de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.


 3. 3
  05/12/2020 - 22/02/2021

  Resultats

  Un cop finalitzada la fase de participació, es recolliran les aportacions i s'elaborarà un informe dels resultats.

 4. 4
  22/02/2021 - 30/06/2021

  Retorn

  El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) definirà la nova Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q).

  A partir de l'anàlisi de les aportacions del procés participatiu, el Servei Públic d'Ocupació farà un retorn del procés a les persones participants, explicitant els motius pels quals han estat incorporades o no les propostes recollides.