" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Concreció del repte:

 • Es generen duplicitats en el sistema per falta de coordinació entre els agents.
 • Augmentar la participació en espais de coordinació per part de tots els agents que formen part del sistema d’ocupació
 • Facilitar els espais i el temps per a la coordinació


Iniciatives que il·lustren el repte:

 1. Creació d’espais de coordinació.
 2. Provisió coordinada de serveis per a reduir les duplicitats
 3. Implicació dels agents socials i els sindicats en els espais de coordinació dels serveis d’ocupació
 4. Implicació de les empreses en els espais de coordinació dels serveis d’ocupació
 5. Implicació de les persones usuàries en els espais de coordinació dels serveis d’ocupació.
 6. Augment de la col·laboració amb les universitats com a agents clau en la formació inicial i al llarg de la vida laboral, el foment de l’emprenedoria, el naixement de noves empreses i el desenvolupament de nous nínxols d’ocupació.
 7. Creació de vincles entre diferents serveis d’ocupació (p. ex. entre Barcelona Activa i GrameImpuls).
 8. Establiment de xarxes entre serveis del mateix àmbit per abordar els temes en dimensions supramunicipals (p. ex. una xarxa de serveis d’orientació o de formació).
 9. Creació de més espais de participació oberts
 10. Establiment d’estratègies d’assumpció de riscos en els programes per part del SOC, per facilitar la seva implementació en els municipis
 11. Augment de l’anticipació en informar a les entitats locals dels programes, per a que disposin del temps necessari per a la seva gestió i adaptació (hi ha moltes entitats locals que són de mida petita i sovint es produeix solapament de terminis d’implementació de programes)
 12. Alleugeriment de les gestions burocràtiques relatives als programes per a facilitar el desenvolupament de tasques de planificació, coordinació i atenció.
 13. Proposta de mancomunitat de serveis d’ocupació
 14. Creació d’una plataforma àgil que integri tots els serveis del territori i permeti tenir una visió global del conjunt del servei i recursos que s’hi ofereixen
 15. Organització de jornades o trobades dels diferents agents del sistema d’ocupació del territori per a compartir experiències i així fomentar la col·laboració
 16. Creació d’una figura tècnica del SOC que tingui vincle directe amb cada territori, establint un diàleg estable.


Trobades relacionades:

(E) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana (Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat)
03 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Les inscripcions per a aquesta trobada es troben tancades. Gràcies per la vostra participació. Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-79992
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79992/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79992/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...